Kontakt

Rijeka
Zagreb

Rijeka

+385 51 493 500
+385 51 493 504

Sjedište:
Ive Marinkovića 2A, Rijeka

email:
info@samarcanda.hr

Zagreb

+ 385 91 2462226

Sjedište:
Karlovacka 28, Sesvete
 

email:
info@samarcanda.hr

Italija

+390332-491049
+390332-491000

Sjedište: 
Via Ponte Rotto 7, Varese

email:
info@samarcanda.hr